Laatste nieuws

9-09-2015

Nieuwe stimuleringsregeling voor verduurzaming sportaccommodaties

Lees meer

1-05-2015

Nederland nalatig met energiebesparing gebouwen

Lees meer

19-02-2015

Zo werkt de CO2-Prestatieladder

Lees meer

8-09-2014

Energielabel voor nieuwe utiliteitsgebouwen

Lees meer

31-07-2014

Trend: doe-het-zelven met energie

Lees meer

Weersverwachting
Den Haag
Partners

Wijziging er per 1 juli 2014 voor u op het gebied van utiliteitsbouw en energielabels

In de vorige editie informeerde wij u over aanstaande wijzigingen op het gebied van kenbaarheid van de energie prestaties bij utiliteitsbouw. RVO (voorheen AgentschapNL) en ISSO zijn bezig met het nieuwbouw energielabel voor utiliteitsbouw. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken kondigde de invoering hiervan en sanctioneringsmaatregelen aan in de Staatscourant. 

Om u op weg te helpen, hebben wij een overzicht gemaakt. 


Mutatie utiliteitsbouw > 10 jaar 
Een energielabel voor deze gebouwfase was al verplicht, maar per 1 januari 2015 komt hier een sanctie bij in de vorm van een bestuurlijke boete. Voor het afmelden van labels moet een bedrijf in het bezit zijn van een BRL9500-03 certificering. De adviseur dient een CITO-examen te hebben afgelegd.

Vabi EPA-U is het uitgewezen programma voor het afmelden van energielabels en het opstellen van een energieprestatie advies conform ISSO 75. Vabi EPA-U is zowel het label als maatwerk advies gedeelte geattesteerd.

* Verwacht u dat een gebouw beter scoort dan een A-label. Dan kunt u ook gebruik maken van de EPG (NEN7120) methodiek.


Bouwaanvraag voor utiliteitsbouw
In de ontwerpfase wordt een utiliteitsgebouw door een engineer gesimuleerd op diverse gebouwprestaties, waaronder de Energie Prestatie Coëfficiënt. Bij de bouwaanvraag moet voldaan worden aan de EPC eisen. Engineers hebben geen CITO-examen nodig, omdat zij ook geen label afmelden. Voor het berekenen maken zij gebruik van Vabi Elements EPG (nieuwbouw) die volledig geattesteerd is.


Vanaf 1 juli 2014 moet ieder utiliteitsgebouw zijn voorzien van een energielabel volgens de NEN7120 methodiek. Per 1 januari 2015 wordt hier een sanctie bij opgelegd in de vorm van een bestuurlijke boete.