Laatste nieuws

9-09-2015

Nieuwe stimuleringsregeling voor verduurzaming sportaccommodaties

Lees meer

1-05-2015

Nederland nalatig met energiebesparing gebouwen

Lees meer

19-02-2015

Zo werkt de CO2-Prestatieladder

Lees meer

8-09-2014

Energielabel voor nieuwe utiliteitsgebouwen

Lees meer

31-07-2014

Trend: doe-het-zelven met energie

Lees meer

Weersverwachting
Den Haag
Partners

Breng uw woningen boven de liberalisatie grens! Vraag bij Labelsprong aan hoe u dat kunt doen.

Verhuurderheffing voor verhuurders met meer dan 10 gereguleerde huurwoningen.

Het kabinet wil voor verhuurders per 1 januari 2013 een heffing invoeren. Dat is 2 jaar eerder dan aangekondigd in het regeer- en gedoogakkoord uit 2010.

De heffing wordt gekoppeld aan de WOZ-waarde van de huurwoningen. De heffing geldt niet voor geliberaliseerde huurwoningen of woningen die voor kortstondig verblijf in de hotel- en pensionsector worden gebruikt. Voor 2013 zal de heffing gemiddeld € 2 per woning bedragen. In 2014 is dat gemiddeld € 356 per woning. De totale opbrengst in 2014 wordt op € 800 miljoen geraamd. Van dat bedrag moet naar schatting € 665 miljoen worden opgebracht door de sociale sector (woningcorporaties). € 135 miljoen moet worden opgebracht door de particuliere sector (woningbeleggers, zowel particulieren als rechtspersonen).

De grondslag waarover de heffing wordt berekend is de totale som van de WOZ-waarden van de bedoelde huurwoningen, verminderd met 10 maal de gemiddelde WOZ-waarde van die huurwoningen. Effectief wordt over de gemiddelde WOZ-waarde van 10 woningen niet geheven. Het belastingtarief is in 2013 0,0014%, maar zal vanaf 2014 0,231% bedragen. De belasting wordt jaarlijks op 1 januari verschuldigd en moet op aangifte binnen 3 maanden (in 2013: binnen 9 maanden) na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan aan de belastingdienst worden voldaan.

De heffing die oorspronkelijk bedoeld was als bijdrage van de sector in de kosten van de huurtoeslag vloeit thans rechtstreeks in de algemene middelen. Wij kunnen dat niet anders uitleggen dan dat hier sprake is van een ordinaire belastingverhoging voor verhuurders. Door de maatregel ontstaat voor particuliere Box 3 beleggers in schaarstegebieden (dat zijn de meeste) een dusdanige stapeling van belastingen en heffingen dat van enig rendement geen sprake meer is. Het bedrag dat met ingang van 2014 door particulieren moet worden opgebracht staat bovendien in geen enkele verhouding tot het profijt dat de particuliere sector heeft van de huurtoeslag.

Van alle aangekondigde maatregelen waarvan woningbeleggers wellicht wel enig profijt kunnen hebben is er tot op vandaag slecht één ingevoerd. Dat zijn de 15/25 extra punten in schaarstegebieden. Het compenserende effect van deze maatregel is echter marginaal, om dat deze pas optreedt op het moment dat een woning leeg komt en opnieuw verhuurd kan worden. Bij een dalende aantal mutaties (thans 4%) schiet dat niet echt op. Vastgoed Belang zal net als in het verleden stelling blijven nemen tegen deze extra belasting voor particuliere verhuurders.
Vastgoed Belang zal de informateur en de Kamerfracties berichten. Binnen de sfeer van de grote leden is een kleine commissie geformeerd die zich bezig houdt met het formuleren van een bijdrage die de particuliere sector kan leveren aan het oplossen van de problematiek van de stagnatie van de woningmarkt, in ruil voor het afzien van regelgeving voor particuliere beleggers.