Laatste nieuws

9-09-2015

Nieuwe stimuleringsregeling voor verduurzaming sportaccommodaties

Lees meer

1-05-2015

Nederland nalatig met energiebesparing gebouwen

Lees meer

19-02-2015

Zo werkt de CO2-Prestatieladder

Lees meer

8-09-2014

Energielabel voor nieuwe utiliteitsgebouwen

Lees meer

31-07-2014

Trend: doe-het-zelven met energie

Lees meer

Weersverwachting
Den Haag
Partners

VEMW: “Flinke lastenverzwaring voor energieverbruikers”

Volgens VEMW, de belangenbehartiger voor de zakelijke energie – en waterverbruikers, krijgen energieverbruikers een flinke lastenverzwaring op hun bord. Deze conclusie trekt de vereniging na het inzien van de gepubliceerde Miljoenennota.

Maatregelen

In de Miljoenennota staan de volgende maatregelen genoemd:

De kosten voor de financiering van duurzame energie neemt toe
De energiebelasting op aardgas wordt verhoogd. Dit levert de staatskas ruim 365 miljoen euro op.
De vrijstelling van kolenbelasting bij elektriciteitsopwekking wordt afgeschaft. Dit brengt 115 miljoen in het laatje.
Vanaf 2013 wordt de SDE+ subsidieregeling gefinancierd via een opslag op de energierekening. De wet hiervoor moet echter nog goedgekeurd worden en het is volgens de VENW of dit nog lukt voor 1 januari 2013.
Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW reageert als volgt op de maatregelen: “De belastingmaatregelen zijn aangekondigd als vergroeningsmaatregelen. VEMW heeft daarbij al eerder vraagtekens gezet. Nu blijkt uit de miljoenennota dat het ministerie erkent dat er inderdaad maar een zeer gering effect is op energiebesparing. Het blijven voor ons dan ook vooral maatregelen om de staatskas te spekken”.

Revolverend fonds energiebesparing

Nieuw is de aankondiging voor een revolverend fonds voor energiebesparing. Het budget is beschikbaar voor cofinanciering voor zowel grootschalige projecten (o.a. woningcorporaties, zorginstellingen, scholen en zwembaden) als voor particulieren. Via een revolverend-fondsconstructie komt het geld terug waarna het weer beschikbaar is voor nieuwe investeringen. Voor het fonds is 70 miljoen euro gereserveerd. Het is vooralsnog onduidelijk wie in aanmerking kan komen voor dit fonds.

Biomassa

Het ministerie van Economische Zaken verwacht dat windenergie op land naar verwachting een grote bijdrage leveren aan het aandeel duurzame energie. Om de duurzame energiedoelstelling (14 procent duurzame energie in 2020) te behalen, gaat het ministerie onderzoeken of een verplichting voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales en/of een leveranciersverplichting mogelijk en wenselijk is. Grünfeld: “het is maar zeer de vraag wat er tijdens de formatie besproken gaat worden over duurzame energie. De maatregelen die besproken worden in de miljoenennota zijn daarmee eigenlijk van beperkte waarde”.

Privatisering GTS en TenneT

In de Miljoenennota staat nog het voornemen om de landelijke netbeheerder GTS en TenneT te privatiseren. Hiertoe bereiden de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Financiën een wetswijziging voor, die nog ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Grünfeld: “Uit het feit dat hier nog niet overduidelijk inkomsten zijn ingeboekt voor de staat maak ik op dat de regering nog onzeker is over de kans van slagen. Wij verwachten niet dat institutionele beleggers in de rij zullen staan om grote posities in de gereguleerde netwerken te nemen, onder meer vanwege de onzekerheid over de waarde van de netten en toekomstige inkomsten”.

Bron: VENW