Laatste nieuws

9-09-2015

Nieuwe stimuleringsregeling voor verduurzaming sportaccommodaties

Lees meer

1-05-2015

Nederland nalatig met energiebesparing gebouwen

Lees meer

19-02-2015

Zo werkt de CO2-Prestatieladder

Lees meer

8-09-2014

Energielabel voor nieuwe utiliteitsgebouwen

Lees meer

31-07-2014

Trend: doe-het-zelven met energie

Lees meer

Weersverwachting
Den Haag
Partners

Opinie Peter Desmet (Solar Clarity): “Zonnestroom = economische groei”

Door Peter Desmet (CEO van Solar Clarity) - Met de verkiezingen in aantocht houdt de zonnestroom sector zijn hart al weer vast: Zal de nieuwe coalitie wederom snel willen scoren met een leuk bekkende maar onnodige subsidieregeling? Of is eindelijk het kwartje gevallen dat de zonnestroom sector op eigen benen kan staan en in die hoedanigheid een enorme potentiele economische groeimotor is.

Overuren

In mijn eigen dagelijkse praktijk is het duidelijk: terwijl de economische crisis overal zijn tol eist, draait de Nederlandse zonnestroom sector overuren. De Nederlandse markt verdubbelt dit jaar en er is geen reden om aan te nemen dat dat volgend jaar anders zou zijn. In een recent op deze site gepubliceerd onderzoek werd bevestigd wat de zonnestroom sector al wist: 82% van de bevolking staat positief tegenover zonne-energie en maar liefst 43% van de bevolking zou wel zonnepanelen op zijn dak willen.

Meest durfkapitaal

Een ander artikel op deze site vermeldt dat de zonne-energie sector in het tweede kwartaal het meeste durfkapitaal heeft opgehaald van alle CleanTech sectoren. Daarnaast bleek uit een rapport van REN21 dat er in 2011 wereldwijd voor 205 miljard Euro is geïnvesteerd in duurzame energiebronnen! Het grootste gedeelte daarvan, maar liefst 55% oftewel 113 miljard Euro, ging naar zonnestroom installaties! Waarvan, helaas, slechts een verwaarloosbaar deel in Nederland.

Doekje voor het bloeden

Toen de Kunduz coalitie eind april in een mum van tijd een nieuw regeringsakkoord moest fabriceren, had GroenLinks een pakket aan wensen om de duurzame sector te doen groeien. Omdat de gevestigde partijen zonne-energie nog altijd associëren met “kosten” en niet met “groei” bleef uiteindelijk alleen de BTW verlaging over. Los van hoe het daarna daarmee is afgelopen was dat nooit meer dan een doekje voor het bloeden.

Werkelijke obstakels

De werkelijke obstakels voor een grootschalige uitrol werden er niet mee weggenomen. Want ondanks de groei van de sector blijven zonnepanelen vooralsnog het domein van particulieren en kleinere bedrijven. Wat in de weg zit:

de organisatie van de energiebelasting (zie ook artikel: Bart-Jan Krouwel: “Energiebelasting frustreert economische ontwikkeling”);
het verbod op virtueel salderen, zodat bijvoorbeeld een wijk geen stroom kan afnemen van eigen zonnepanelen op het dak van een nabijgelegen sporthal;
het feit dat groene stroom geen voorrang heeft op het net.
Daardoor blijven de grote kansen die er ook volgens collega zonne-energie ondernemer Willem Vermeend liggen op de vele bedrijfsdaken nog grotendeels onbenut.

Innige relatie

In een tijd van crisis, waar het grootste deel van de economie zich wel degelijk in bevindt, zou het nochtans niet slecht zijn voor de overheid om opnieuw te beoordelen waar nu eigenlijk de economische kansen liggen. Maar onze overheid heeft een innige relatie met de grijze stroomproducenten. Jaarlijks stroomt er zo’n 5,8 miljard Euro naar deze verouderende sector versus 1.5 miljard naar de duurzame energieën. Alle ideologieën ten spijt: dat is economisch de verkeerde keuze.

Onrendabel

De grijze stroomproducenten blijken namelijk bepaald geen economische motor te zijn. Essent heeft recentelijk 134 miljoen euro moeten afschrijven op de kolen – en kerncentrale in het Zeeuwse Borssele. Ook bleek dat de nieuwe (!) kolencentrale in de Eemshaven nooit rendabel zal kunnen draaien. Bij het Duitse moederbedrijf RWE staan inmiddels 8000 banen op de tocht.

Meer elektriciteitsimport

Bovendien blijkt Nederland tegen de overheidsdoelstellingen in nog steeds meer elektriciteit te importeren dan te exporteren. Alle ronkende ambities over Nederland als elektriciteitsexportland ten spijt. En als er één vorm van import vluchtig is, is het wel elektriciteit: het geld verdwijnt naar het buitenland en de stroom die we ervoor kochten wordt de dag zelf nog verbruikt. Weg geld, weg waarde. Om nog maar niet te spreken over de bedragen die naar het buitenland vertrekken voor de import van certificaten om grijze stroom groen te wassen.

Economische stimulans

Uiteraard zouden de zonnepanelen waarvoor ik pleit ook geïmporteerd moeten worden, want lokale productie is geen houdbare zaak gebleken. Maar in tegenstelling tot de vluchtige grijze elektriciteit zorgen de panelen wel degelijk voor een toevloed van investeringskapitaal, voor arbeidsplaatsen en een fikse economische stimulans voor een breed scala van bedrijven.

Aanpassing energiebelasting

Dus als de dames en heren politici na 12 september een nieuw beleid uitstippelen is het wellicht goed om de ideologieën terzijde te schuiven en in te zetten op de economische groeimotor die zonne-energie kan zijn. Daarvoor is het niet nodig een forse subsidie te verstrekken zoals bij de grijze stroom, maar dient de elektriciteitswet en de energiebelasting aangepast te worden aan de schone decentrale opwekkingseconomie zoals die vandaag al mogelijk zou zijn. Want zonnestroom = economische groei.Bron: www.energiebusiness.nl